Uitslagen bedrijfscompetitie 2018-2019

VL. UITSLAG  TEAM/INDIVIDUEEL  PER RONDE             SEIZOEN 2018-2019    
Totaal team vermeld in het ROOD betekent dat van het betreffende team nog niet alle deelnemers die ronde
hebben geschoten.                  
* vermeld voor een score betekent dat deze serie niet telt voor het totaal van het team. De hoogste 3 series zijn
bepalend voor het totaal van het team.              
Nr.: Naam:                  
1. VBI HUISSEN       18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
1. Deelen van Gerard       * 178 177 179      
2. Dikkeboom Rudi       182 * 172 186      
3. Polman Wim       188 175 170      
4. Leenders Marcel       182 187        
      Totaal team:   552 539 535      
                     
48. BEIDE ZUSSEN 1                  
220. Nijenhuis Nick       190 191 192      
221. Evers Nico     173 180 183      
222. Ederveen Peter     169 170 179      
      Totaal team: 532 541 554      
                     
50. BEIDE ZUSSEN 2                
223. Jansen Danny     192 190        
224. Berendsen Jan     149 177 173      
225. Vermeulen Henk                
233. Brink van den René     172 165 152      
      Totaal team: 513 532 325      
                     
2. ZANDKABOUTERS                  
7. Stinissen Willy       171 182 166      
135. Janssen Marijke       182 185 180      
136. Gerritsen Edith       * 134 168 * 163      
137. Gerritsen Hans       167 * 161 165      
      Totaal team: 520 535 511      
                     
36. FERMACELL BV 1     18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
145. Bovens Jules     181 187 179      
246. Leonard Ania     177 184        
219. Burgers Juul     * 169 * 157        
148. Bouw Ton     181 175        
                     
      Totaal team: 539 546 179      
                     
34. FERMACELL BV 2                
154. Albers Gerrit     170 173        
146. Geesdorp Danny     168 * 164 173      
248. Gosselink Domien     177 183 161      
164. Disveld Michel     * 168 182 177      
                     
      Totaal team: 515 538 511      
                     
45. DE SNAPHAANTJES                
193. Hendriks Donna     183 176 182      
194. Bot Meriam     169 148 171      
195. Beemer Ewout     149 153        
230. Wagener-Heiwegen Miranda       * 144 * 146 157      
      Totaal team: 501 477 510      
                     
52. MIKPUNTJES 2                
251. Jansen Tonnie     * 101 133 140      
252. Post Roos     124 141 170      
253. Blom Zita       135 175 189      
254. Barten Marijke     113 * 82 * 102      
      Totaal team: 372 449 499      
                     
                     
9. MIKPUNTJES 1       18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
31. Boekhorst Marly       179 177 * 170      
116. Arends Maria       * 159 177 170      
33. Roelofs Mary       171 * 175 175      
34. Zwam v. Diny       185 178 188      
      Totaal team:   535 532 533      
                     
33. MCA 1                  
138. Kloppenburg Leo     * 162 180 181      
139. Aalbers Hans     168 * 163 175      
140. Evers Ben     171 178 178      
141. Kersten Theo     173 178 * 173      
      Totaal team: 512 536 534      
                     
39. MCA 2                  
169. Heebink Jos     174 172 179      
170. Rasing Hans     184 170 172      
171. Visser George     170 * 166 * 155      
172. Helsen Albert     * 161 171 170      
      Totaal team: 528 513 521      
                     
49. MCA  3                  
231. Heebink Frans     129 162 161      
255. Schouten Frank     163 163 177      
256. Vermeulen Arnold     * 105 * 158 * 146      
257. Schrijver Herbert     139 172 176      
      Totaal team: 431 497 514      
                     
                     
35. DE DALTONS     18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
151. Leijser Henny     * 156 * 162 * 136      
205. Leijser Inge     182 174 185      
206. Leijser Nancy     184 180 185      
160. Leijser Albert     186 186 183      
      Totaal team: 552 540 553      
                     
46. t ZAND                  
152. Aalten van Jan     185 185 183      
202. Aalten van Nick     170 178 177      
153. B.M. Aalten van Thea     * 151 * 155 * 167      
204. Gendt van Wout     189 190 193      
262. Brinkman Tonny     * 147 * 156 * 150      
      Totaal team: 544 553 553      
                     
52. ALUSTAAL 1                
249. Hendriks Chris     179 * 175 191      
245. Hendriks Roel     180 185 189      
39. Zwam van Gery     184 186 185      
241. Molle Roland     * 171 181 * 158      
      Totaal team: 543 552 565      
                     
53. ALUSTAAL 2                
243. Hendriks Joop     188 190        
244. Hendriks Manuela     163 171 169      
250. Hendriks Gijsje     188 181 185      
      Totaal team: 539 542 354      
                     
                     
54. ALUSTAAL 3     18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
258. Ooyen van Etienne     183 190        
259. Hermsen Lex     179 178 174      
260. Otemann Nando     156 185 170      
      Totaal team: 518 553 344      
                     
16. DAAR KOMEN DE SCHUTTERS                  
59. Hendriks José       170 177 166      
60. Roelofs Wilma       167 174 176      
61. Hendriks Ton       * 166 * 160 * 160      
62. Roelofs Harry       177 179 172      
      Totaal team: 514 530 514      
                     
30. TEAM ZUID                
125. Roelofs Ko       166 178 168      
126. Bosch van den Paul     182 175 184      
142. Theloosen Tiemen     172 172 176      
210. Bosch van den Jaap     * 149 * 155 * 163      
      Totaal Team: 520 525 528      
                     
14. T.Z.N.                  
52. Geelen van Piet       186 187 189      
88. Geelen van Roy     187 187 186      
53. Thebes Herman       * 163 * 171        
130. Geelen van Ivo     180 183 180      
247.  B.M. Hubers Mark       * 181 * 184      
      Totaal team: 553 557 555      
                     
                     
17. M.A.N.DUIVEN 1       18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
66. Arissen Bastiaan       185 183 186      
68. Bultje René     * 162 * 162        
65. Rijswijk van Jan     186 172 186      
67. Arissen Maartje     182 176        
      Totaal team: 553 531 372      
                     
18. M.A.N.DUIVEN 2                  
129. Steen van der Remon       * 148 185 172      
162. Zuijlen van Bart     155 * 151 * 128      
234. Schaddelee Peter     163 169 167      
263. Bean Colin     171 163 185      
      Totaal team: 489 517 524      
                     
37. M.A.N.DUIVEN 3                
70. Arissen Annie       170 * 155 159      
89. Arissen Geert       * 153 167 * 159      
213. Arissen Saskia     169 170 161      
240. Rijswijk van Miranda     161 173 168      
      Totaal team: 500 516 488      
                     
47. M.A.N.DUIVEN 4                
235. Rabeling Mark     179 171        
236. Heuvel van den Lex       * 172 180        
237. Heuvel van den Rebecca   176 * 169        
264. Steen van der Pien     176 175 176      
      Totaal team: 531 526 176      
                     
                     
44. JANSSEN & CO ANGEREN   18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
187. Janssen Theo Sr.     * 121 181 179      
188. Hendriks Theo     172 175 179      
232. Hendriks Geert     153 166 * 165      
226. Janssen  Theo Jr.     163 * 141 169      
      Totaal team: 488 522 527      
                     
21. WANDELSPORTVER. NOOIT TE VER            
17. Vermeulen Geert     166 176 184      
16. Knuiman Theo     * 154 167 152      
84. Muller Theo     155 * 166        
211. Graven Gerard     158 177 162      
      Totaal team: 479 520 498      
                     
24. PERSOON SCHADEHERSTEL BEMMEL            
105. Persoon Marc     * 178 * 170 183      
217. Bouwmeister Ruud     185 188        
107. Huisman Hans     193 186 183      
200. Oorschot van John     189 193        
      Totaal team: 567 567 366      
VL. UITSLAG TEAMCOMPETITIE .   SEIZOEN 2018-2019.        
  P O U L E   1   boven 540              
Plaats: Naam:       18-10-2018 15-11-2018 13-12-2018 17-1-2019 14-2-2019    Totaal:
1. TZN       553 557 555     1665
2. ALUSTAAL 1     543 552 565     1660
3. t ZAND       544 553 553     1650
4. DE DALTONS     552 540 553     1645
5. VBI HUISSEN     552 539 535     1626
6. PERSOON SCHADEHERSTEL BEMMEL 567 567 366     1500
7. M.A.N. DUIVEN 1     553 531 372     1456
                     
                     
  P O U L E   2   tussen 530 en 540                  
Plaats: Naam:                    Totaal:
1. MIKPUNTJES 1     535 532 533     1600
2. ALUSTAAL 2     539 542 354     1435
3. FERMACELL 1     539 546 179     1264
4. M.A.N. DUIVEN 4     531 526 176     1233
5. BEIDE ZUSSEN 1     532 541 554     882
                     
                     
  P O U L E   3   tussen 510 en 530                  
Plaats: Naam:                 Totaal:
1. MCA 1       512 536 534     1582
2. TEAM ZUID     520 525 528     1573
3. ZANDKABOUTERS     520 535 511     1566
4. FERMACELL 2     515 538 511     1564
5. MCA 2       528 513 521     1562
6. DAAR KOMEN DE SCHUTTERS   514 530 514     1558
7. ALUSTAAL 3     518 553 344     1415
8. BEIDE ZUSSEN 2     513 532 325     1369
                     
  P O U L E   4   <  510 punten              
Plaats: Team:                 Totaal:
1. M.A.N. DUIVEN 2     489 517 524     1530
2. JANSSEN & CO ANGEREN   488 522 527     1537
3. M.A.N. DUIVEN 3     500 516 488     1504
4. WANDELSPORTVER. NOOIT TE VER 479 520 498     1497
5. DE SNAPHAANTJES     501 477 510     1488
6. MCA 3       431 497 514     1442
7. MIKPUNTJES 2     372 449 499     1320